kmpspsosnowiec.pl

kmpspsosnowiec.pl

Sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne przygodowymi, nie mają dokładnej

Ściągnięte dzięki: cdn4.se.smcloud.net

Sporty ekstremalne, zwane czasem sportem działania lub sportami przygodowymi, nie mają dokładnej definicji, ale na ogół są uważane za działania, które są postrzegane jako posiadające wysoki poziom potencjalnego zagrożenia. Warto pamiętać, że sporty ekstremalne często wiążą się z dużymi prędkościami, niebezpiecznymi wysokościami, wymogiem wysokiego poziomu umiejętności technicznych, specjalistycznego i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu lub wyposażenia. W 1990 roku sporty ekstremalne szybko stały się popularne, zwłaszcza po wprowadzeniu ESPN X Games oraz dedykowanych kanałów sportów ekstremalnych.

Autor: